AllAdMin


    
  
AllAdMin

 
Nicole Van De Weyer GCV
 

 
Adres
 Hoolst  35
 2490  Balen 
Contact
 
Tel : 014 / 81.42.81
 GSM: 0497/80.14.49
 E-mail: info@alladmin.be Website:
 www.alladmin.be

  Waarom beroep doen op ?


   U kan een beroep doen op AllAdMin voor tijdelijke en langdurige
   administratieve en boekhoudkundige opdrachten zoals bijvoorbeeld:

   *  Verwerken van facturatie, input van aankoop- en verkoopfacturen

   *  Inboeken van financiële verrichtingen

   *  Invoeren van BTW aangiften, intracommunautaire opgaven en klantenlistings

   *  Ordenen van inkomende en uitgaande facturen, bankafschriften, briefwisseling

   *  Opvolgen betalingen klanten en tijdig verzenden van betalingsherinneringen

   *  Opmaken overzichtstabellen financieringen met uitsplitsing van aflossing en

       intresten

   *  Voorbereidingen voor het afsluiten van het boekjaar